BPA for barn

Frihet for hele familien

Barn med et økt pleie- og omsorgsbehov har rett til å være barn, på lik linje med andre barn. 
Å vokse opp i eget hjem, leke med venner, delta på fritidsaktiviteter og leve et så normalt liv som mulig burde være en selvfølge for alle barn.

BPA er en fantastisk måte å organisere tjenester som barn og pårørende mottar fra kommunen. Dette kan være avlastning, støttekontakt, personlig assistanse, hjemmetjeneste og omsorgsstønad. Av erfaring så vet vi at det kan være vanskelig for familier å forholde seg til mange ulike tjenester og tilbud.

Avlastning er noe som ofte gis til familier som har barn med store omsorgs- og pleiebehov, og avlastningsbolig blir som regel lagt fram som et alternativ. Dette er et tilbud som kan passe godt for noen barn, men for andre er det uaktuelt eller ikke ønskelig. I de tilfellene er BPA et meget godt alternativ da avlastningen skjer på familiens egne premisser og ønsker.

En av de største fordelene med BPA for barn og familier er at man selv sitter med kontrollen over hvem assistansen skal utføres av, hvor den skal foregå og når man har behov for det. Familier er dynamiske og dermed burde hjelpen også være fleksibel og styrt etter familiens behov.

Solid Assistanse har både profesjonell og personlig erfaring med BPA til barn, og vi strekker oss langt for å skape en ordning som passer perfekt for hver enkelt familie og barn.

Ta kontakt med oss her om du ønsker hjelp eller mer informasjon om BPA for barn og familier.