Å være assistent

Din neste jobb?

Som brukerstyrt personlig assistent gjør du en betydningsfull og viktig jobb, og du får muligheten til å gjøre en stor forskjell i et annet menneskes liv. Jobben er variert og givende.

Stillingsbeskrivelsen til assistenter er nærmest umulig å konkretisere, for behovene til BPA-mottakerne er høyst individuelle. Det handler om praktisk bistand, altså hjelp til å utføre oppgaver som vedkommende ville ha klart på egen hånd hvis det ikke var for funksjonsnedsettelsen.

Hva kan jobben gå ut på?

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene til en assistent. og her er noen eksempler på situasjoner det ofte trengs bistand til:

  • Delta i sosiale aktiviteter
  • Matlaging og husarbeid
  • Av- og påkledning og personlig hygiene
  • Praktiske oppgaver i hjemmet
  • Korte og lange reiser (etter avtale)
  • Helseoppfølging og sykehusbesøk
  • Stell og pass av husdyr
  • Bruk, vask og vedlikehold av tekniske hjelpmidler
  • Åpne og lese post, aviser osv.
  • Stell av hage og blomster inne og ute