Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?

Alle med et omfattende tjenestebehov har mulighet til å søke om å få tjenester organisert som BPA. 

Du kan søke om BPA uavhengig av funksjonsnedsettelse eller diagnose. BPA tildeles etter vurdering av det individuelle behovet for praktisk og personlig bistand i hverdagen. BPA er i prinsippet en måte og organisere praktisk bistand på. 

For å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må du først søke din kommune om dette. I hovedsak er det helse- og omsorgstjenesten som avgjør ditt assistansebehov, og som i samarbeid med deg skal avgjøre om BPA er den rette tjenesten i ditt tilfelle.

3 tips for din søknad

 • Åpen og ærlig:
  Ditt behov skal beskrives, å det er kanskje noen du aldri har møtt som skal lese søknaden og være med å vurdere den. 
  Jo mer informasjon du gir, og er komfortabel med å gi, jo større sjanse vil du ha for å få gjennomslag på din søknad.
 • Hvorfor:
  Beskriv hvorfor du ønsker BPA, å hva det vil bety for ditt liv. Hva du ikke kan gjøre i dag, men som du vil få muligheten til å gjøre med BPA. Deltagelse i samfunnet, fritidsaktiviteter, avlastning, tid med familien eller kanskje noe helt annet. Det er ditt behov som er det viktigste.
 • Vedlegg:
  En god søknad bør ha vedlegg som styrker din sak. Skaff erklæring fra lege og spesialisthelsetjenesten, samt et godt døgnhjul.

Ønsker du hjelp fra oss til å søke?

Da er det bare å ta kontakt med oss på enten telefon 911 45 990 eller på e-post post@solid-assistanse.no