Vi kan levere til kommunene i namdalen!

avtale med 10 nye kommuner

Da har vi fått tildelt konsesjon til å levere BPA til de 10 kommunene i Namdalen.

Kommunene er som følger; Namsos, Flatanger, Namsskogan, Grong, Nærøysund, Høylandet, Leka, Lierne, Overhalla og Osen.

Du kan klikke på navnet til din kommune i kolonnen til høyre for å se informasjon om hvordan du søker om BPA der du bor.