Vi kan levere til kommunene i innherred!

avtale med 5 nye kommuner

Da har vi fått tildelt konsesjon til å levere BPA til de 5 kommunene som samarbeider om Innherred Anskaffelser.

Kommunene er som følger; Verdal, Levanger, Inderøy, Steinkjer og Snåsa.

Du kan klikke på navnet til din kommune i kolonnen til høyre for å se informasjon om hvordan du søker om BPA der du bor.


Kontakt oss