Vi kan levere bpa til kommunene i gjøvikregionen!

avtale med 5 nye kommuner

Da har vi fått tildelt konsesjon til å levere BPA til de 5 kommunene i Gjøvikregionen.

Kommunene er som følger; Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten

Du kan klikke på navnet til din kommune i kolonnen til høyre for å se informasjon om hvordan du søker om BPA der du bor.